Return to site

Πολίτες με Σκέψη & Δράση!

· Άρθρα

Ο βόρειος τομέας της Αθήνας περιλαμβάνει μία ανομοιογενή οικιστικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, περιοχή, για την οποία η άμεση- αρχική σκέψη είναι ότι όλα πάνε «καλά».

Στον σχεδιασμό του κράτους για το Νότιο μέτωπο (με κέντρο το παλαιό αεροδρόμιο και τα ολυμπιακά ακίνητα) έχει εκπονηθεί και εκτελείται τμηματικά μία μεγαλεπήβολη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά έως και το Σούνιο, που περιλαμβάνει δράσεις αναψυχής, πολιτισμού, εμπορίου κ.α.

Ο σχεδιασμός αυτός, με χρέωση στο κράτος, περιλαμβάνει για τους κατοίκους των όμορων δήμων αντισταθμιστικά οφέλη (κοινόχρηστοι χώροι, αναψυχή), ανασχεδιασμό των βασικών οδικών αξόνων κόστος: πάλι το κράτος, κεντρικές πολιτιστικές υποδομές, ανάπτυξη της παραλίας δεδομένα, που τελικά οδήγησαν σε μετρήσιμη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της τοπικής οικονομίας. Έτσι πυκνοδομημένες, οικιστικά παλαιές περιοχές αναβαθμίζονται, η εμπορική δυναμική σταθεροποιείται και η ζήτηση για ενοικίαση –πώληση ακινήτων αυξάνεται.

Σε αντίθεση ο βόρειος τομέας έχει αφεθεί στην τύχη του. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, τα ολυμπιακά ακίνητα σκουριάζουν, οι κοινόχρηστοι χώροι ελλείπουν και κυρίως οι όποιοι χώροι χρεώθηκαν στον δημότη. Ο ανασχεδιασμός των οδικών αξόνων είναι ελλιπής και ο λογαριασμός πάλι στον δημότη, δηλ. διόδια για την Αττική οδό – Εθνική- Κηφισίας. Δεν έχουν σχεδιαστεί δομές πολιτισμού και αναψυχής, ενώ η χρήση των ολυμπιακών ακινήτων σαν έδρες ποδοσφαιρικών ομάδων, υπουργείων κ.τ.λ. χωρίς καμία ανταποδοτικότητα επιβαρύνει περιβαλλοντικά, οικιστικά, από ασφάλεια, κυκλοφορικά την περιοχή. Αποτέλεσμα συρρίκνωση του οικονομικού αποτελέσματος. Πτώση της ζήτησης για κατοικία-εμπορικές χρήσεις, αύξηση ανεργίας, επιβάρυνση ασφάλειας. 

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας συλλογικότητας, μίας ομάδας εργασίας με εκπεφρασμένο στόχο την κάλυψη του ελλείμματος στρατηγικού σχεδιασμού για τον βόρειο τομέα, ομάδα που θα συντονίσει τις απαραίτητες δράσεις μέσα από τις οποίες θα γίνουν κατανοητά τα αιτήματα-προβλήματα των δημοτών, που θα επεξεργασθεί ανά δήμο και μετά θα διαμορφώσει συνολικά πιθανές λύσεις, κάτω από το πρίσμα της αναβάθμισης του συνόλου και τις όποιες λύσεις θα επιδιώξει να υλοποιήσει μέσα από την παρέμβαση σε ομάδες πολιτών, σε δημοτικές αρχές, στη περιφέρεια και τελικά στην κεντρική εξουσία.

Η ομάδα αυτή θα οργανωθεί σε νομικό πρόσωπο Πολιτικής αναζήτησης-εργασίας, με εγκεκριμένη νομική υπόσταση και εκπροσώπηση. Αποτελείται από ενδιαφερόμενους πολίτες όλων των δήμων, που περιλαμβάνονται. Με την έννοια Πολιτική ομάδα εργασίας η έννοια πολιτική, δεν αναφέρεται σε πολιτικά κόμματα αλλά στην πολιτική ως το υπέρτατο όχημα αναζήτησης για πολιτιστική, οικονομική, περιβαλλοντική … αναβάθμιση μίας περιοχής μίας ομάδας πολιτών.

Διακριτικός τίτλος: Πολίτες με Σκέψη & Δράση

Μέλη: Πολίτες με θέληση να εισφέρουν στο όραμα για την αναβάθμιση του βόρειου τομέα.

Ενέργειες:

 • επικοινωνία με πολίτες με συλλόγους με διοικητικές δομές
 • επεξεργασία πληροφοριών-αιτημάτων-προτάσεων
 • αναζήτηση τεκμηριωμένων λύσεων - προτάσεων
 • διερεύνηση επεξεργασία των προτάσεων με πολίτες, ομάδες πολιτών, συλλόγους – φορείς διοικητικές βαθμίδες
 • συντονισμένη υλοποίηση της από τις ανωτέρω βαθμίδες βέλτιστης λύσης μέσα από δράσεις σε διοικητικούς φορείς
 • στόχευση για ανάδειξη και στήριξη πολιτών σε θέσεις ερετών και των τριών βαθμίδων
 • διαμόρφωση διοικητικής δομής
 • καθορισμός οικονομικής εισφοράς, εσόδων για την υλοποίηση των ενεργειών

Βήματα Στόχοι:

 • πρόταση γενικού ρυθμιστικού σχεδίου δράσεων - χρήσεων περιοχής
 • διαμόρφωση προτάσεων υπερτοπικών αξόνων
 • μελέτη στρατηγικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • μελέτη διαμόρφωσης τοπικών και υπερτοπικών υποδομών για αναψυχή για πολιτισμό για πράσινο
 • σχεδιασμός γραμματείας εμπορίου, θεσμών και επιστημονικών φορέων με δράσεις για την :
 • κοινωνική συνοχή
 • εμπόριο
 • επιστημονικούς φορείς
 • ασφάλεια
 • εκπαίδευση
 • σχεδιασμός για την υλοποίηση δράσεων για «έξυπνη πόλη»
 • σχεδιασμός για την υλοποίηση δράσεων για ‘zero emission ‘ πόλη
 • σχεδιασμός για αξιοποίηση αποβλήτων
 • αειφόρα ανάπτυξη
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly