• Πεπραγμένα Θητείας 2007-2010

  Δήμος Αμαρουσίου

 • Υπηρετώντας με όραμα, συνέπεια και διαφάνεια την πόλη μου και με την πολύτιμη συνεργασία των πολιτών, από τις θέσεις του αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου συνέβαλα για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα:

   

  - Στη σύνδεση του ανατολικού Αμαρουσίου με το διοικητικό κέντρο της πόλης με πεζογέφυρες.
  - Στη διάνοιξη και κατασκευή δρόμων με σύγχρονα αρχιτεκτονικά κριτήρια για μεγαλύτερα πεζοδρόμια.

  - Στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου κατά 90%και στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.
  - Στην μελέτη οριοθέτησης και υδραυλικής επάρκειας του ρεύματος Σαπφούς και στο σχεδιασμό των έργων διευθέτησης.
  - Στην υπό δημοπράτηση βιοκλιματική ανάπλαση του κέντρου στο πλαίσιο του σχεδιασμού οδικών αξόνων, πεζόδρομων και κτηρίων.
  - Στη δημοπράτηση δύο υπόγειων χώρων στάθμευσης.
  - Στην ενεργοποίηση των πράξεων εφαρμογής των περιοχών Δηλαβέρι, υπόλοιπα Αγ.Θωμά, Ελληνική Παιδεία.
  - Στην εκπόνηση τελικής μελέτης ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα , προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις του ΣΤΕ.
  - Στη σύσταση επιτροπής μελέτης για την εκπόνηση νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με σκοπό την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των περιοχών ΖΟΕ Σισμανογλείου , Ηπειρώτικα, Ανάβρυτα.
  - Στον επιτελικό σχεδιασμό για την αποζημίωση των δεσμευμένων χώρων πρασίνου.
  - Στην μελέτη Διατάγματος Χρήσεων Γης για την ενοποίηση των μέχρι σήμερα αποσπασματικών Διαταγμάτων δίνοντας πρωτοπορία στην κατοικία.
  - Στην επαναφορά των αρμοδιοτήτων εκτέλεσης έργων και μελετών στην Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία και στη ψηφιοποίηση των δεδομένων τους για αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του έργου τους.
  - Στη δημιουργία του ηλεκτρονικού Συμβουλίου (e-council) για την έγκυρη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των πολιτών, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους.
  - Στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) για μεγαλύτερη διαφάνεια και λειτουργικότητα σε όλες τις διαδικασίες του Δήμου.

 • Αναρτημένα αρχεία

  All Posts
  ×
  ×
  Privacy Policy
  Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
  
  Στα πλαίσια της διαχείρισης της ιστοσελίδας επεξεργάζονται τα εξής προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη /χρήστη: το ονοματεπώνυμο , το προσωπικό τηλέφωνο /κινητό , το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της ιστοσελίδας και ειδικότερα την επαφή με το επισκέπτη /χρήστη από την πλευρά του διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος .
  
  Συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας τα προσφέρουν οικειοθελώς . Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται με την υγεία λόγω και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και μόνο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση για να είμαστε στη θέση να δώσουμε τεκμηριωμένες , επιστημονικές και αξιόλογες απαντήσεις στα ερωτήματα σας .    
  
  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
  
  Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας , εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.
   
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  
  Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας  συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
  Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
  Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  
  Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;
  Τα δικαιώματα τα οποία σας παράσχει η κείμενη νομοθεσία είναι :
  •	Ανάκληση συναίνεσης
  •	Αίτημα πρόσβασης
  •	Διόρθωση προσωπικών δεδομένων
  •	Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
  •	Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
  •	Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
  Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή . 
  
  Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση reputation.gr@gmail.com