• Πολιτικό Έργο

  Μάριος Μαραγκάκης

  Από το 1994 εργάζεται στον Βόρειο Τομέα (Μαρούσι, Κηφισιά, Χαλάνδρι). Είναι σε καθημερινή επαφή με τους κατοίκους της Αττικής ιδίως με τους κατοίκους του βόρειου τομέα μέσα από την συνεργασία του με συναδέλφους και ασθενείς του. Την τετραετία 2007 - 2010 μετά την εκλογή του στη θέση του δημοτικού συμβούλου Αμαρουσίου παρενέβη με θέσεις και έργο σε καίρια ζητήματα του Δήμου από τις θέσεις αρχικά του αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι παρεμβασεις του αφορούσαν την οργάνωση και ολοκλήρωση έργων υποδομής, την μελέτη για θεσμοθέτηση δράσεων στήριξης του περιβάλλλοντος και την διαφάνεια της λειτουργίας των υπηρεσιών που προϊστατο.

 • Πολιτική Δράση

  Αγαπητοί φίλοι, σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερώνεστε
  για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μου στο χώρο της πολιτικής.

 • Αποτελέσματα

  Ως Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δρ. Μαραγκάκης αφιέρωσε τις προσπάθειές του στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και την υλοποίηση ουσιαστικών έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών του Αμαρουσίου.

  1ος Χρόνος Θητείας

  Έργα € 9 εκ.

  Στον 1ο χρόνο θητείας του, και ξεπερνώντας τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που παραδοσιακά έχει μια αλλαγή διοίκησης του Δήμου, διαχειρίστηκε επενδυτικά έργα, ύψους € 9 εκατομμυρίων.

  2ος Χρόνος Θητείας

  Έργα € 9 εκ.

  Το 2ο χρόνο θητείας του, συνέχισε την ουσιαστική προσπάθεια του για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Δημοτών, ηγούμενος την υλοποίηση επιπλέον έργων ύψους € 9 εκατομμυρίων.

  Παρακαταθήκη

  Χρηματοδότηση € 10 εκ.

  Παραδίδοντας τη σκυτάλη, με ίδιες προσπάθειες εξασφάλισε και άφησε ως παρακαταθήκη στο Δήμο, χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα ύψους € 10 εκατομμυρίων, στην προσπάθειά του να δει το όραμά του για το Δήμο να γίνεται πραγματικότητα.

 • Επενδυτικό & Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

  Δήμος Αμαρουσίου

  Τον πρώτο χρόνο της θητείας του από την θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών συντόνισε την εκπόνηση μελέτης η οποία περιελάμβανε το σύνολο των έργων υποδομής όσον αφορά τη διαμόρφωση των δρόμων, την ολοκλήρωση της αποχέτευσης και την υποστήριξη των χώρων πρασίνου.

  Όραμα για το Μαρούσι

  Δήμος Αμαρουσίου

  Σεβαστήκαμε την επιθυμία των πολιτών να ελέγξουμε την βλάβη από το εκτεταμένο υπερτοπικό κέντρο του Δήμου και να αναβαθμίσουμε τις περιοχές αμιγούς κατοικίας. Με παρεμβάσεις για την βελτίωση του αστικού ιστού, για την οργάνωση εκτεταμένων πολιτιστικών και κοινοφελών χώρων και την ολοκλήρωση των χώρων πρασίνου, ο Δήμος στοχεύει στο να παρέχει βέλτιστη ποιότητα στη ζωή, άριστες κοινωνικές υπηρεσίες, να ενισχύσει την ανάπτυξη και τελικά να στηρίζει το αγαθό της εργασίας.

  Διάβασε περισσότερα

   

  Πεπραγμένα Θητείας 2007-2010

  Δήμος Αμαρουσίου

  Υπηρετώντας με όραμα, συνέπεια και διαφάνεια την πόλη του Αμαρουσίου και με την πολύτιμη συνεργασία των πολιτών, από τις θέσεις του αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου συνέβαλα για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα.

  Διάβασε περισσότερα

  All Posts
  ×
  ×
  Privacy Policy
  Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
  
  Στα πλαίσια της διαχείρισης της ιστοσελίδας επεξεργάζονται τα εξής προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη /χρήστη: το ονοματεπώνυμο , το προσωπικό τηλέφωνο /κινητό , το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της ιστοσελίδας και ειδικότερα την επαφή με το επισκέπτη /χρήστη από την πλευρά του διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος .
  
  Συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας τα προσφέρουν οικειοθελώς . Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται με την υγεία λόγω και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και μόνο για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση για να είμαστε στη θέση να δώσουμε τεκμηριωμένες , επιστημονικές και αξιόλογες απαντήσεις στα ερωτήματα σας .    
  
  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
  
  Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας , εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.
   
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  
  Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας  συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.
  Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
  Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  
  Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;
  Τα δικαιώματα τα οποία σας παράσχει η κείμενη νομοθεσία είναι :
  •	Ανάκληση συναίνεσης
  •	Αίτημα πρόσβασης
  •	Διόρθωση προσωπικών δεδομένων
  •	Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
  •	Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
  •	Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  •	Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ
  Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή . 
  
  Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση reputation.gr@gmail.com